0

Clàusules i condicions

1. Àmbit de l’aplicació i acceptació de les condicions
Mitjançant aquest contracte Celler Online de Catalunya amb NIF 39358384W i adreça postal a Abat Oliba nº 25 2º Pis de Santpedor (Barcelona) ven al client -qualsevol persona física o jurídica amb la qual Celler Online de Catalunya disposi d’un contracte de compravenda dels seus productes- i aquest compra a CellerOnline.cat el producte especificat en cada transacció realitzada en aquesta botiga. S'entén per contracte l' operació de compravenda que s' instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per 'producte' la mercaderia objecte del contracte de compra.

2. Disponibilitat dels productes i preus
Les dades que apareixen a la nostra pàgina web corresponen a productes que estan actualment disponibles al nostre catàleg. CellerOnline.cat no garanteix una disponibilitat total i immediata al moment de la compra. En el cas concret de que una anyada d' un producte determinat no es trobi disponible, es substituirà el producte per un altre de la següent anyada.

3. Enviaments
L' import de les despeses d' enviament s'afegirà al preu total i s’indicarà sempre en el moment de realitzar la compra. Si per un producte i/o una transacció determinada existeix la possibilitat de seleccionar més d’un mètode i preu d’enviament, es mostrarà sempre en el procés de compra de la botiga.

4. Pagament online
El pagament del producte s'efectuarà online amb targeta de crèdit en el moment de la compra. Celler Online de Catalunya lliurarà la corresponent factura al client de forma digital mitjançant un enviament per correu electrònic en el moment de sol•licitar el propi document. El càrrec a la targeta de crèdit es farà sempre en el moment de la compra i sempre abans de realitzar l’enviament.

5. Cancel•lacions i devolucions
Les comandes es poden cancel•lar sense cap cost abans que es realitzi l’enviament final. Si rebem l'avís de cancel•lació un cop el paquet ja està enviat, passarà a considerar-se una devolució. Les devolucions, per la seva part, es podran realitzar fins a 7 dies després d'haver rebut el producte. Les despeses d'enviament de les devolucions són sempre a càrrec del client. Celler Online de Catalunya no retornarà el import de la comanda, però es podrà utilitzar en una altra compra posterior. Estan exclosos d'aquest cas totes aquelles devolucions que es deriven d' un error nostre o d' algun defecte del producte. En aquests casos, CellerOnline.cat realitzarà un canvi del producte defectuós per un igual o es posarà en contacte amb el client per acordar una devolució. Per fer efectiva una devolució cal posar-se prèviament en contacte amb CellerOnline.cat mitjançant el telèfon XXX o bé per correu electrònic a info@celleronline.cat

6. Protecció de dades
En compliment de l'establert en la LLei Orgànica 15/1999, a 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personals, en el moment que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaries i relatives a la forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzades únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis que poguessin interessar als nostres clients. CellerOnline.cat assegura la confidencialitat de les dades facilitades pels nostres clients, donat que les dades personals que es sol•liciten son sempre les estrictament necessàries. CellerOnline.cat es compromet a no donar-les-hi un altre ús no acordat ni cedir-les ni vendre-les a tercers sota cap concepte. En qualsevol cas tots els clients de CellerOnline.cat podran en tot moment exercir d'accés, rectificació i cancel•lació, posant-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic info@celleronline.cat